بیسکویت

پتی بور (پیلوپک)

 • بسته بندی:گرم 70*48
 • طعم:وانیل، کاکائو
 • اعتبار (ماه):9

پتی بور جعبه

 • بسته بندی:گرم 320*12
 • طعم:وانیل، کاکائو
 • اعتبار (ماه):4

بیسکویت مینیاتور

 • بسته بندی:گرم 50*40
 • طعم:وانیل
 • اعتبار (ماه):9

بیسکویت اشیرا

 • بسته بندی:گرم 50*24
 • طعم:وانیل
 • اعتبار (ماه):4

بیسکومیل 60 عددی

 • بسته بندی:گرم 6*60*8
 • طعم:کاکائو
 • اعتبار (ماه):9

بیسکویت کرمدار 4 عددی

 • بسته بندی:گرم 40*36
 • طعم:وانیل
 • اعتبار (ماه):4

بیسکویت کرمدار 6 عددی

 • بسته بندی:گرم 55*60
 • طعم:وانیل
 • اعتبار (ماه):9

کراکر ماهی

 • بسته بندی:گرم 40*56
 • طعم:نمکی
 • اعتبار (ماه):4

کراکر پنیری

 • بسته بندی:گرم 70*36
 • طعم:پنیری
 • اعتبار (ماه):9

پتی بور کودک

 • بسته بندی:گرم 13*90
 • طعم:وانیل
 • اعتبار (ماه):4

پتی بور (مانژ)

 • بسته بندی:گرم 115*48
 • طعم:وانیل
 • اعتبار (ماه):9

بیسکویت جو سبوس دار با شهد توت

 • بسته بندی:گرم 90*40
 • طعم:شهد توت
 • اعتبار (ماه):4