5

کلوچه نوشین لاهیجان؛ زنده یاد بگلری بنیانگذار صنعت تولید کلوچه در ایران و جهان

درباره
نوشین

در سال 1332، بیش از هفتاد و یک سال پیش، نوعی شیرینی به روش سنتی توسط زنده یاد محمد علی بگلری تولید گردید که از آنزمان با نام “کلوچه نوشین” به مصرف کنندگان عرضه شده است.

8kمشتری
122محصول
20Mمحصول تولید شده

محصولات نوشین