5

کلوچه نوشین لاهیجان؛ زنده یاد بگلری بنیانگذار صنعت تولید کلوچه در ایران و جهان

نوشین
پیشتاز از سال ۱۳۲۸

پیشینه فعالیت اولیه بنیانگذاربرند نوشین،  زنده یاد محمد علی بگلری، در عرصه تولید انواع شیرینی و کلوچه سنتی به بیش از ۷۵ سال قبل و به سال ۱۳۲۸ برمیگردد.

8kمشتری
122محصول
20Mمحصول تولید شده

محصولات نوشین