شکلات

تافی

 • بسته بندی:گرم 27*24*6
 • طعم:نارگیل، کاکائو، بادام، قهوه
 • اعتبار (ماه):9

تافی

 • بسته بندی:گرم 600*5
 • طعم:کامبو (کاکائو، نارگیل، بادام، قهوه)
 • اعتبار (ماه):9

تافی ظرفی

 • بسته بندی:گرم 450*8
 • طعم:کامبو (کاکائو، نارگیل، بادام، قهوه)
 • اعتبار (ماه):9

تافی 2 کیلویی

 • بسته بندی:گرم 2000*3
 • طعم:نارگیل، کامبو (کاکائو، نارگیل، بادام، قهوه)
 • اعتبار (ماه):9