شین رول

شین رول ظرفی

 • بسته بندی:گرم 300*12
 • طعم:کاکائو، فندق، قهوه
 • اعتبار (ماه):9

شین رول روکش دار 2عددی

 • بسته بندی:گرم 300*12
 • طعم:کاکائو، فندق، قهوه
 • اعتبار (ماه):9

شین رول توپر

 • بسته بندی:گرم 35*36
 • طعم:کاکائو، فندق، قهوه
 • اعتبار (ماه):9

شین رول تکی

 • بسته بندی:گرم 6*30*6
 • طعم:کاکائو، فندق، قهوه
 • اعتبار (ماه):9

شین رول تکی روکش دار

 • بسته بندی:گرم 7*30*6
 • طعم:کاکائو
 • اعتبار (ماه):9

شین رول پلاس

 • بسته بندی:گرم 70*24
 • طعم:کاکائو، فندق، قهوه
 • اعتبار (ماه):9

شین رول ایزوله

 • بسته بندی:گرم 30*36
 • طعم:شکلات
 • اعتبار (ماه):9